oala.de - a gloina Schdadd im Schwoabaländle

Grüß Gott au!

Mir freied ons, dass du auf derra Seide hier bisch. Mir hend hier a paar Infos tsamma geschdelld. So siggd's aus...

Amtsschduab

Nadierlich senn mir em Amt emmer schwer beschäfdigd. Mir hend aber au emmer a offens Eerle fr eich.

Verzehl mr was

Endlich gibd's wieder Märla! Des Johr aber bloß zwoi - am Nigglaus on am Hoiligobig.
Viel Schbaß beim Oahera...

So koasch ons erreicha: X E-Mail an amtsschduab@oala.de | X www.facebook.com/oala_de | X www.twitter.com/oala_de

Impressum